BOI

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów(BOI) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach usytuowane jest w budynku sądu  przy ul.Waryńskiego 32

 

Godziny pracy

- poniedziałek 8:00 do 18:00

- wtorek-piątek 8:00 do 15:00

  • z zastrzeżeniem przerwy od godz. 12:00 do godz. 12:15

 

Informacja telefoniczna BOI (Call Center)

(46) 875 21 41 lub (46) 875 21 51


Faks

(46) 811 27 80

 

E-mail

boi@brzeziny.sr.gov.pl

 

UWAGA!

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje korespondencję wpływającą do Sądu Rejonowego w Brzezinach. 

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 

Zamówienia (np.: przeglądanie akt w czytelni, odbiór orzeczenia w BOI), które mają być przygotowane do realizacji w BOI podczas pełnienia dyżurów w poniedziałek (godz. 15:30-18:00) oraz od wtorku do piątku - prosimy zgłaszać (osobiście, mailowo lub telefonicznie) w Biurze Obsługi Interesantów najpóźniej w poniedziałek do godz. 17:00, od wtorku do piątku najpóźniej do godz. 14:30.

 

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego w Brzezinach zostało powołane  do działalności na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 28 listopada 2016 r. o Nr 15/16.

 

 

Zarządzenie Nr 15/2016

Regulamin Biura Obsługi Interesantów