Dyrektor Sądu

Dyrektor: PAWEŁ MIRONOWICZ
Zastępca Dyrektora: MIROSŁAW GODZISZEWSKI


Łódź 
Pl. Dąbrowskiego 5

Tel:  (42) 677 89 32
Fax: (42) 677 89 31

e-mail: dyrektor@lodz.so.gov.pl


 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu