Komornicy

Lista komorników sądowych z podziałem na okręgi dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Sąd Rejonowy w Brzezinach informuje, iż na podstawie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r., poz. 771 z póżń.zm)
w II półroczu 2019r. zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Andrzeja Jóźwiaka Komornika Rewiru I, działającego przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach spraw z wyboru w rozumieniu art. 10 wyżej wymienionej ustawy.Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

 Kancelaria Komornicza nr I w Brzezinach

 

Andrzej Jóźwiak, 95-060 Brzeziny, ul. Lasockich 33   
tel. 0 46 874-47-40   fax 0 46 874-47-40
email brzeziny@komornik.pl
strona http://www.brzeziny-komornik.pl/

 

godziny urzędowania kancelarii:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

dzień przyjęć interesantów: czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Kancelaria Komornicza nr II w Brzezinach

 

Piotr Niestrata, 95-060 Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 1

tel. 42 235-17-41     fax 42 235-17-41   

email brzeziny@komornik.pl

godziny urzędowania kancelarii:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach od 8.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00

dzień przyjęć interesantów: wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

 

Kancelaria Komornicza nr III w Koluszkach

 

Lucyna Zielonka, Sikorskiego 11 lok. 3,  95-040 Koluszki  
tel. 515-133-372,  46 831-35-56     fax 46 831-35-56    

email brzeziny.zielonka@komornik.pl

 

godziny urzędowania kancelarii:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14.00

dzień przyjęć interesantów:  czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00

w piątki kancelaria nieczynna