Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Brzezinach przyjmowane są:

  • w formie pisemnej listownie na adres:


Sąd Rejonowy w Brzezinach
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny

  • złożone osobiście w Biurze Podawczym Sądu w formie pisemnej
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: fax:(46) 811 27 80 e-mail: boi@brzeziny.sr.gov.pl
  • w formie ustnej podczas przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

    Interesantów przyjmują Prezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów - jeśli skargi dotyczą pracy tych Wydziałów - po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę w BOI.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski