Konta bankowe

Konta Bankowe


Informacja

W związku z przywróceniem Sądu Rejonowego w Brzezinach z dniem 1 Stycznia 2015 r., informujemy, że od tego dnia ulegają zmianie numery kont bankowych do przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.

 

Właściwe numery rachunków Sądu Rejonowego w Brzezinach od 1 Stycznia 2015 r.:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

08 1010 0055 1093 0050 2100 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje)

20 1130 1017 0021 1001 5290 0004

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)

06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

Pomoc Postpenitencjarna

68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe